ถุงรองใน
(Blow Film/ Liner Bags)
เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก PE สำหรับรองสินค้าในกระสอบพลาสติกสานเพื่อความสะอาด หรือกันความชื้น
ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ FOOD GRADE ของสินค้าทุกรายการ เหมาะสำหรับบรรจุสินค้า ประเภท ข้าวสาร
น้ำตาลทราย แป้ง อาหารสัตว์ ปุ๋ย และ เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ มีหลายขนาดหลายไซด์และความหนาให้เลือก
 
 
 
 
 
บริษัท ธนบุรีโพลีแบ็ค จำกัด รับผลิตกระสอบพลาสติกสาน Copyright © 2013 www.thonburipolybag.com All rights reserved.