กระสอบพลาสติกสานเคลือบ
(Laminated Polypropylene Woven Bag: Laminated PP Woven Bags)
กระสอบพลาสติกสานเคลือบนอกทอกลม มีลักษณะคล้ายกับกระสอบพลาสติกสานแบบไม่เคลือบ
แต่ต่างกันที่ มีคุณสมบัติ ป้องกันน้ำซึม ความชื้น จากสภาพอากาศ โดยมีการเคลือบด้านนอก
กระสอบพลาสติกสานไว้อีกหนึ่งชั้น เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวกระสอบ เหมาะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
จำพวกเม็ดพลาสติก ปุ๋ยเคมีและอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการตลาดของลูกค้าในการจัดจำหน่ายให้มีความน่าสนใจ โดดเด่น
และสะดุดตามากยิ่งขึ้น
 
 
ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตกับบริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
ปุ๋ยพลอยล้อมเพชร
 
 
 
 
 
ตราคนหาบข้าว
 
 
 
บริษัท ธนบุรีโพลีแบ็ค จำกัด รับผลิตกระสอบพลาสติกสาน Copyright © 2013 www.thonburipolybag.com All rights reserved.