กระสอบพลาสติกสานเคลือบฟิล์ม
(Film Laminated Polypropylene Woven Bags: Film Laminated PP Woven Bags)
บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด มุ่งเน้นที่จะพัฒนาในตัวสินค้าให้ดีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ในส่วนของเครื่องจักร ทางบริษัทฯ ได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีด้านการผลิต และนำไปสู่
การพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ให้ดูสวยงาม ทันสมัย และมีคุณภาพมากขึ้น ในส่วนของวัตถุดิบก็ได้คัดสรรเป็นอย่างดี
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีความคงทนแข็งแรงเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการนำไปใช้งานของลูกค้าต่อไป
 
ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตกับบริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด
 
 
 
 
 
บริษัท ธนบุรีโพลีแบ็ค จำกัด รับผลิตกระสอบพลาสติกสาน Copyright © 2013 www.thonburipolybag.com All rights reserved.