นโยบายบริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด
สินค้าดีมีคุณภาพ     ส่งมอบตรงเวลา     ราคายุติธรรม
มุ่งมั่นพัฒนา     สร้างความพึงพอใจลูกค้า

ด้วยปรัชญาของคุณภาพ
การยืนหยัดในการพัฒนาภายใต้ การตอบสนองที่เข้าใจถึงความต้องการ
และมาตรฐานคุณภาพ การผลิต ที่ส่งผลสู่ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า

 
 
บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด  มุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านเป็นหลัก ดังนั้น
นอกจากเราจะเน้นถึงคุณภาพของสินค้าและราคาเป็นสิ่งสำคัญ เรายังเน้นถึงการให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ
ตรงต่อเวลา ทำให้เรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการของเราตลอดมา   สามารถเจรจาในเรื่องราคาของ
สินค้าแบบเป็นกันเอง  และบริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บริการ
ผลิตและจัดจำหน่ายแบบครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายกว่าใครเมื่อเลือกใช้สินค้าของเรา
ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต


เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด
1.นำผลิตภัณฑ์ใส่วัสดุบรรจุให้ถูกต้องตามประเภทของการใช้งาน
2.รับประกันการแตก ชำรุด และเสียหายจากการใช้งานอย่างถูกวิธี
3.ยกเว้นการรับประกันผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมาจากการนำไปใช้งานผิดประเภท ผลิตภัณฑ์โดนแสงแดดโดยตรง จัดเก็บผลิตภัณฑ์ในที่ที่มีความชื้น หรือมีร่องรอยจากสัตว์พาหะทุกชนิด
4.เมื่อพบข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์ โปรดแจ้งกลับภายใน 7 วัน หลังจากการส่งมอบเรียบร้อย
 
 
 
 
บริษัท ธนบุรีโพลีแบ็ค จำกัด รับผลิตกระสอบพลาสติกสาน Copyright © 2013 www.thonburipolybag.com All rights reserved.